Information

Categorieën

Best verkochte producten

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Bij het plaatsen van de bestelling, de klant garandeert volledige wettelijke bevoegdheid om zich te houden aan deze voorwaarden en besluiten dit contract.

 

De Luxemburgse vennootschapsrecht MILA SERVICE LTD (hierna MILA SERVICE) biedt zijn diensten aan via de website "www.allmyoil.com" aan een categorie klanten in het bijzonder-ly aan particulieren als rechtspersonen, professioneel particuliere consumenten.

 

De klant moet de volgende persoonlijke informatie verstrekken bij het online bestellen: voor- en achternaam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer (extra vermelding van de maatschappelijke zetel van rechtspersonen) .

 

De klant kan zijn informatie op zijn klantenaccount wijzigen.

 

MILA SERVICE verstuurt een e-mail waarin de bestelling van de klant wordt bevestigd om de contractuele informatie samen te vatten.

 

Na bevestiging van betaling stuurt MILA SERVICE de klant een e-mail met de verzending van zijMILA SERVICE doet er alles aan om alle bestellingen binnen de limieten van beschikbare voorraden te verwerken.

 

Klanten die toegang willen krijgen tot de lijst met hun bestellingen kunnen dit doen via hun persoonlijke ruimte op de e-commerce website: "www.allmyoil.com".

 

Alle informatie met betrekking tot de bestelling wordt bewaard gedurende een periode van twee jaar vanaf de dag waarop de klant de bestelling heeft gevalideerd en betaald.

 

Betalingsvoorwaarden:

 

De door MILA SERVICE geaccepteerde betaalmethode is die aangeboden via:

* PAYPAL

* Beveiligde bankoverschrijving (IBAN-overschrijving)

 

-Verzending en levertijd:

 

Producten die op de e-commerce website "www.allmyoil.com" worden gekocht, kunnen in veel Europese landen worden geleverd, waaronder: Luxemburg, Duitsland, België, Frankrijk, Nederland, Portugal , Spanje, het Verenigd Koninkrijk en ook buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld: Verenigde Staten, Canada, Brazilië, enz ...

 

Na validatie van de betaling, wordt de bestelling verzonden naar het afleveradres dat door de klant is opgegeven.

 

Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 

De levering omvat niet de installatie, inbedrijfstelling van het bestelde product of de teruggave van oude apparatuur.

 

De levertijd bestaat uit:

 

            - verificatie van de informatie ingevoerd door de klant vanaf de datum van

               betaling,

 

            - de voorbereiding van de bestelling,

 

            - overname van de bestelling (en) door de vervoerder en

 

            - de levertijd volgens de koerier gekozen door MILA SERVICE.

 

In gewone tijden zijn de deadlines:

 

            - 24 tot 48 uur voor Luxemburg

 

            - 2 tot 5 dagen voor bestellingen in de Europese Unie

 

            - 5 tot 10 dagen voor bestellingen buiten de Europese Unie

 

            - MILA SERVICE verbindt zich ertoe om de bestelde producten binnen een maand

               na de bestelling te leveren, tenzij verlengd vanwege oorzaken buiten de

               controle van MILA SERVICE.

 

Als de klant niet aanwezig kan zijn bij de aflevering van de bestelling, kan hij een belangrijke persoon naar keuze kiezen om de bestelling te ontvangen of contact opnemen met de koerier voor een nieuwe afspraak.

 

Anders laat de koerier een kennisgeving van doorgang achter.

 

De kosten van de tweede levering zijn ook de verantwoordelijkheid van de klant.

 

 

De producten:

 

De producten aangeboden door MILA SERVICE op de interne site "www.allmyoil.com" voldoen aan de geldende Luxemburgse wetgeving en de normen die van toepassing zijn op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

 

De visuele hulpmiddelen (diagram, foto, grafische weergave ...) worden alleen op de website van MILA SERVICE getoond en nemen in geen enkel geval de verantwoordelijkheid van het bedrijf MILA SERVICE.

 

MILA SERVICE verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen te respecteren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product of in geval van niet-aanvaarding door de klant van de leveringsperiode die wordt geïmpliceerd door deze niet-beschikbaarheid, biedt MILA SERVICE een vervangend product aan in hetzelfde prijsniveau en dezelfde kenmerken aan de klant die accepteren of weigeren.

 

In geval van weigering door de klant, maakt het bedrijf MILA SERVICE de terugbetaling in het voordeel van de klant binnen 30 dagen vanaf de datum waarop de klant MILA SERVICE op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om te worden vergoed.

 

-Productprijzen:

 

De prijzen van de producten die worden verkocht op de site "www.allmyoil.com" zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (TTC), met uitzondering van deelname aan de kosten van verzending, garantie, aanvullende diensten en deze prijzen blijven geldig zo lang ze staan ​​vermeld op de productbeschrijving.

 

-Controle en claims van producten:

 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de staat van de verpakking en het product te controleren op het moment van levering.

 

Als er volgens de klant schade is, moet het een reservering maken die zo gemotiveerd mogelijk is op de afleveringsbon die door de koerierdienst is afgeleverd of deze reserves per aangetekend schrijven naar MILA SERVICE sturen, binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de bestelling.

 

In het geval dat schade wordt vastgesteld, verbindt MILA SERVICE zich ertoe de producten waarvoor de klant een reservering heeft gemaakt te vervangen en draagt ​​hij de kosten van het terugzenden van de betreffende producten.

 

Na de deadline van 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling, mag het bedrijf MILA SERVICE alle geschillen afwijzen.

 

Het ontbreken van klachten van de klant tijdens de levering, betekent de tevredenheid van de producten en kan niet het voorwerp zijn van een volgende betwisting, behalve wettelijke bepalingen voor non-conformiteit en / of verborgen gebreken.

 

 

 

Herroepingsrecht:

 

De klant heeft een termijn van 7 werkdagen vanaf ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

 

 De retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

 

De klant die dit herroepingsrecht, en die voldoet aan de respectieve voorwaarden en deadlines, wordt vergoed door MILA SERVICE binnen 30 dagen na ontvangst door de MILA SERVICE of geretourneerde producten.

 

De bankpas van de klant, die werd gebruikt om de betreffende bestelling te betalen, wordt dan gecrediteerd voor het bedrag dat door MILA SERVICE wordt terugbetaald.

 

Als een dergelijke operatie echter fysiek onmogelijk is, wordt een bankoverschrijving uitgevoerd naar een door de klant opgegeven bankrekening.

 

- productgarantie:

 

De producten die worden verkocht op de e-commerce website "www.allmyoil.com" hebben een garantie van twee jaar.

 

Sommige producten kunnen baat hebben bij een "fabrikant" -garantie. Dit staat vermeld op het productblad van de betreffende producten.

 

Het is de klant aan te tonen dat zij het product om te profiteren van deze garantie heeft verworven, door middel van communicatie door de klant met een kopie van de factuur van het product waarvan de garantie wordt gevraagd.

 

Deze garantie geldt niet voor abnormale of niet-conform product, dat niet in overeenstemming met de toepassing waarvoor het product bestemd is of voor een uitwendige oorzaak te zeggen.

 

De verzendkosten van het / de defecte product (en) worden gedekt door MILA SERVICE.

 

MILA SERVICE garandeert dat producten die online worden verkocht, originele producten zijn en niet vals.

 

Als een klant een nagemaakte product op de e-commerce site "www.allmyoil.com" vindt het moet contact opnemen met MILA SERVICE en het product te retourneren.

 

In dit geval is er een vervanging van het product en draagt ​​het bedrijf MILA SERVICE de retourkosten van het betreffende product.

 

Klantenservice:

 

Voor vragen over producten, garanties, de site "www.allmyoil.com", stelt Mila Service een klantendienst in die 24/24 uur, 7/7 dagen beschikbaar is en per e-mail bereikbaar is via het adres: "info@allmyoil.com"

 

 

 

 

-Bescherming van persoonlijke gegevens:

 

De persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, worden verzameld en behandeld door het bedrijf MILA SERVICE in overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de bescherming van de mensen met betrekking tot de verwerking van gegevens om te karakteriseren -tère personeel.

 

De klant geeft zijn toestemming voor het verzamelen, registreren en verwerken van zijn persoonlijke gegevens door het bedrijf MILA SERVICE om de gevraagde service te verlenen en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

MILA SERVICE verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de klant alleen over te dragen aan de vervoerder, en alleen die welke nodig zijn voor de uitvoering van de levering.

 

Behalve waar de wet dit vereist of de klant het toestaat, verbindt MILA SERVICE zich ertoe om geen persoonlijke gegevens van de klant over te dragen aan derden.

 

De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien en om correctie van zijn gegevens te verzoeken die onjuist of onvolledig blijken te zijn. De klant heeft ook het recht om zich, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun behandeling.

 

Tenzij de klant weigert, kan het bedrijf MILA SERVICE het door de klant opgegeven e-mailadres, promotie-aanbiedingen en die van zijn handelspartners verzenden.

-Toepassing van de RGPD: 

Vanaf 24.05.18 is de RGPD op deze site toegepast op basis van de volgende criteria. De gebruiker heeft de mogelijkheid om al zijn informatie te verwijderen om de vertrouwelijkheid ervan te behouden. De hosting van de site www.allmyoil.com is compatibel en goedgekeurd, volgens de normen van de RGPD. Om de beveiliging van de gegevensoverdracht te verbeteren, zorgt het HTTPS-protocol voor een optimale vertrouwelijkheid.

 

verantwoordelijkheid:

 

De verantwoordelijkheid van het bedrijf MILA SERVICE kan niet worden verweten als het gebruik door de klant van het product in strijd is met de aanbevelingen van de fabrikant, de montage-instructies of de informatie vermeld op het product of in de bijgevoegde documentatie.

 

Evenzo, als het gebruik door de klant abnormaal is of in strijd is met de geldende voorschriften in het gebied waar de klant woont.

 

- Juridische en jurisdictionele competentie

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving.

 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden valt onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud, het ontwerp en artistieke en intellectuele inspanningen van de eigenaar van de website worden beschermd door de wet van 30 april 2001 betreffende auteursrecht, naburige rechten en databanken.