Mobil SHC Cibus 220 20L doos Bekijk groter

Mobil SHC Cibus 220 20L doos

Nieuw product

353,70 €

17,68 € per L

Meer informatie

Mobil SHC Cibus™ reeks 

High performance NSF H1 geregistreerde smeermiddelen voor voedingsmiddelenapparatuur

Productbeschrijving

De Mobil SHC Cibus™ serie smeermiddelen zijn uitstekend presterende hydraulische, compressor-, tandwiel- en lageroliën ontwikkeld voor een uitstekende bescherming van de apparatuur, lange levensduur van de olie en een probleemloze werking in de verwerkings- en verpakkingsindustrie van voedsel en dranken. Deze oliën zijn geformuleerd met FDA en NSF geregistreerde basisvloeistoffen en additieven op koolwaterstofbasis. Dankzij de combinatie van de natuurlijk hoge viscositeitsindex en het gepatenteerde additievensysteem, levert de Mobil SHC Cibus reeks smeermiddelen uitstekende prestaties in een breed scala toepassingen bij hoge en lage temperaturen, onder hoge belasting en toepassingen die veel afgespoeld worden en presteren veel beter dan doorsnee minerale oliën.

Mobil SHC Cibus smeermiddelen zijn NSF H1 geregistreerde smeermiddelen en voldoen ook aan Titel 21 CFR 178.3570 van de Amerikaanse Inspectiedienst voor Voeding en Geneesmiddelen (Food en Drug Administration) voor smeermiddelen met incidenteel voedselcontact en zijn goedgekeurd door de Canadese voedselinspectiedienst (Food Inspection Agency) voor gebruik in voedselverwerkingsfaciliteiten. Mobil SHC Cibus smeermiddelen worden bovendien vervaardigd in faciliteiten die ingevolge de vereisten van ISO 22000 gecertificeerd zijn en die ook voldoen aan de vereisten van ISO 21469 teneinde te verzekeren dat het hoogste integriteitsniveau voor producten behouden blijft. De smeermiddelen zijn ook geschikt voor de bereiding van koosjer en halal voedingsmiddelen conform de diverse geloofsovertuigingen en bieden verwerkingsingenieurs maximale flexibiliteit in de bedrijfsvoering. De producten hebben een lichte kleur, hebben geen sterke geur en zijn geformuleerd zonder dierlijke grondstoffen en allergenen afkomstig van noten, tarwe of gluten.

De producten van de Mobil SHC Cibus reeks hebben lage interne wrijvingswaarden, dankzij de moleculaire structuur van de gebruikte basisoliën. Dit resulteert in lage vloeistofwrijving in de belastingszone van niet conforme oppervlakken. Lage vloeistofwrijving zorgt voor lagere bedrijfstemperaturen en een betere apparatuurefficiëntie, wat mogelijk in een lager energieverbruik resulteert. De zorgvuldig samengestelde producten dragen ook bij tot een langere levensduur van de machineonderdelen en maken een rendabeler apparatuurontwerp mogelijk. Het in deze oliën gebruikte additieven systeem is geselecteerd voor een goede bescherming tegen slijtage, uitstekende oxidatiestabiliteit, bescherming tegen roest en corrosie - zelfs in vochtige omgevingen - en goede reinheid van het systeem. De Mobil SHC Cibus reeks oliën is ook verdraagzaam met afdichtings- en andere constructiematerialen die toegepast worden in apparatuur die normaal gesproken gesmeerd wordt met minerale oliën.

De Mobil SHC Cibus reeks oliën zijn geschikt voor gebruik als hydraulische, tandwiel-, lager- en circulatieoliën in alle onderdelen van voedingsmiddelen verwerkende fabrieken en kunnen deel uitmaken van een HACCP programma. De producten voldoen aan de strengste prestatie-eisen van diverse onderdelenfabrikanten die met verschillende multi-metallurgie ontwerpen werken, die bijdragen tot een doeltreffende smering van een enkele productreeks. Omdat ze productiviteit en NSF H1 registratievoordelen bieden, kunnen de Mobil SHC Cibus producten zowel boven als onder de verwerkingslijn worden gebruikt om zo de voorraadkosten te reduceren en het risico te beperken dat niet H1 geregistreerde smeermiddelen worden toegepast op locaties waar een groot risico op verontreiniging bestaat.

Energy

Dankzij de uitstekende tractiecoëfficiënt hebben de Mobil SHC Cibus serie smeermiddelen aangetoond dat zij het vermogen hebben om enorme energiebesparingen te bieden — 3,6% in transmissietoepassingen* en 3,5% in hydraulische toepassingen** — vergeleken met conventionele oliën in statistisch gevalideerde veld- en laboratoriumonderzoeken.

(*) De energie-efficiëntie heeft alleen betrekking op de prestatie van de vloeistof wanneer deze vergeleken wordt met conventionele (minerale) referentieoliën van dezelfde viscositeitsklasse in circulatie- en transmissietoepassingen. De gebruikte technologie staat een efficiëntie toe van maximaal 3,6% vergeleken met de referentieolie tijdens een test van een wormtandwielkast in gecontroleerde omstandigheden. De efficiëntieverhogingen variëren naar gelang verschillende bedrijfsomstandigheden en toepassingen.

**De energie-efficiëntie heeft alleen betrekking op de prestatie van de vloeistof wanneer deze vergeleken wordt met Mobil DTE™ 25. De gebruikte technologie biedt een efficiëntie van maximaal 3,5% vergeleken met de referentieolie tijdens een test van een Eaton 25VMQ schottenpomp in gecontroleerde omstandigheden. De efficiëntieverhogingen variëren naar gelang verschillende bedrijfsomstandigheden en toepassingen. 

 

Eigenschappen en voordelen

De Mobil SHC smeermiddelen worden wereldwijd erkend en gewaardeerd vanwege hun innovatieve en uitstekende prestaties. Deze producten met een moleculair ontwerp zijn gebaseerd op synthetische materialen en symboliseren het niet aflatend streven naar de inzet van geavanceerde technologie om uitstekende smeermiddelen te kunnen leveren.   Een belangrijk voordeel is het vermogen tot verbeterde efficiëntie in vergelijking met minerale oliën.

De Mobil SHC Cibus reeks heeft de volgende eigenschappen en verbeteringen.

 

Eigenschappen Voordelen en mogelijke pluspunten
NSF H1 geregistreerde smeermiddelen Geschikt voor gebruik in toepassingen voor verpakkingen en verwerkingsmethoden voor voedingsmiddelen en dranken.
Vervaardigd in faciliteiten die gecertificeerd zijn volgens ISO 22000 en geregistreerd zijn volgens ISO 21469 Integriteit product is verzekerd via onafhankelijke verificatie.
Hoge viscositeitindex Behoudt viscositeit en filmdikte aan hoge temperaturen wat bijdraagt tot het beschermen van de apparatuur.
Uitzonderlijke prestaties bij lage temperaturen, inclusief een laag energieverbruik bij het opstarten.
Bestand tegen hoge belasting Draagt bij tot bescherming van het materiaal en een langere levensduur.
Vermindert onverwachte stilstand en laat langere onderhoudsintervallen toe.
Goede verdraagzaamheid met afdichtingen Bevordert minder kans op olielekkage.
Uitstekende oxidatieve stabiliteit Zorgt voor een lange levensduur van de olie en bevordert verlenging levensduur apparatuur
Uitmuntende waterscheiding en goede corrosiebescherming Bevordert preventie van corrosie van het interne systeem, zelfs in aanwezigheid van grote hoeveelheden water
Behoud smeringsprestaties, zelfs na reinigen met hoge druk.
Voldoet aan een breed scala apparatuureisen Multiservice toepassingen – één product in plaats van meerdere.
Bevordert minder benodigde voorraad en minder kans dat verkeerde producten worden gebruikt
Lage interne wrijvingswaarde Reduceert de algemene wrijving en kan de doeltreffendheid van glijdende mechanismen verbeteren, wat mogelijk tot een lager energieverbruik en lagere bedrijfstemperaturen kan leiden.

 

 

Toepassingen

Aanbevelingen voor behandeling en opslag
Aanbevolen wordt Mobil SHC Cibus smeermiddelen binnen en uit de buurt van andere niet NSF H1 smeermiddelen op te slaan.  Onder ideale omstandigheden gebeurt de opslag op een duidelijk aangegeven, aparte, voorbehouden plaats binnen. Sla geen vaten en emmers op boven of onder andere niet NSF H1 smeermiddelen. Nieuwe verpakkingen mogen geen schade vertonen of een gebroken zegel hebben. Noteer de leverdatum, het partijnummer en de vervaldatum. Noteer de datum waarop het zegel voor het eerst werd verbroken en gebruik de inhoud tijdig door de voorraad op gepaste wijze te roteren. Sluit alle verpakkingsopeningen na gebruik. Doe geen ongebruikte olie terug in de verpakking. Gebruik voor intern transport eigen apparatuur met duidelijke opschriften. Voorzie de machines waar nodig van opschriften met de naam van het juiste NSF H1 smeermiddel.

Veranderen van smeermiddel
Hoewel de Mobil SHC Cibus reeks fysiek verdraagzaam kan zijn met andere NSF H1 of niet NSF H1 geregistreerde producten op basis van minerale oliën, kan vermenging afbreuk doen aan de werking en de registratiestatus. Voor maximale prestatievoordelen en om te voldoen aan de H1 registratie, wordt daarom aanbevolen het systeem grondig te reinigen en uit te spoelen alvorens het over te schakelen van niet H1 smeermiddel op de Mobil SHC Cibus reeks, of zelfs voor compleet nieuwe apparatuur.

Toepassingen
De smeermiddelen van de Mobil SHC Cibus reeks zijn aanbevolen voor gebruik in uiteenlopende hydraulische, compressor-, tandwiel- en lagertoepassingen in de voedingsmiddelen en drank verwerkende en verpakkende industrie en ook de farmaceutische sector. De producten zijn doeltreffend in talrijke toepassingen, ook bij hoge onderhoudskosten voor het vervangen van onderdelen, het reinigen van systemen en het verversen van smeermiddelen.

- Mobil SHC Cibus 32, 46 en 68 zijn high performance vloeistoffen en zijn bedoeld voor hydraulische, circulatie-, compressor- en vacuümpompen.

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 en 460 zijn bedoeld voor tandwiel-, lager- en circulatiesystemen.

Een correct gebruikte olieanalyse, zoals Mobil Serv Lubricant Analysis van ExxonMobil, kan de concentratie van aan slijtage onderhevige metalen controleren en informatie verschaffen over de juiste maatregelen.

Uitsluitend incidenteel contact met voedingsmiddelenconform FDA 21CFR 178.3570
De smeermiddelen van de Mobil SHC Cibus reeks zijn geregistreerd volgens de eisen van NSF H1 voor incidenteel contact met voedingsmiddelen, wat een beperking inhoudt van 10 ppm olie in voedingsmiddelen volgens FDA 21CFR 178.3570. Gebruik als smeermiddel in direct contact met voedingsmiddelen is verboden.

 

Specificaties en goedkeuringen

 

Mobil SHC Cibus reeksbereikt of overtreft de eisen van: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X X X X X
DIN 51506: 1985-09 X X X X
DIN 51517-2: 2009-06 X
DIN 51517-3: 2011-08 X X X X
DIN 51524-2: 2006-09 X X X X

 

 

 

Mobil SHC Cibus Seriesvoldoet aan de prestatietestvereisten van: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
DIN 51506: 1985-09 X X X X

 

 

 

Mobil SHC Cibus Seriesis geregistreerd volgens de eisen van: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
NSF H1 X X X X X X X X
NSF Registratienummer 141500 141498 141499 145255 141502 141503 141505 141501
Koosjer X X X X X X X X
Halal X X X X X X X X

 

 

Typische eigenschappen

 

Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
ISO-VG klasse 32 46 68 100 150 220 320 460
Viscositeit, ASTM D 445
cSt bij 40 °C 30,7 46,4 67,5 100 162 222 311 458
cSt bij 100 °C 5,8 7,9 10,4 14,6 20,7 24,5 32,7 43,6
Viscositeitindex, ASTM D 2270 134 140 140 143 150 139 147 148
Dichtheid bij 15,6 °C, ASTM D 4052 0,843 0,846 0,851 0,839 0,843 0,843 0,854 0,856
Kopercorrosie, ASTM D 130 1B 1B 1B 1A 1A 1B 1B 1B
Roestbescherming proc. A, ASTM D 665 Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd
Stolpunt, °C, ASTM D 97 ‹-51 -50 -47 -45 -21 -24 -42 -42
Vlampunt, °C, ASTM D 92 244 244 258 270 226 274 284 294
FZG, DIN 51 354, faaltrap >12 >12 >12 12 ›13 ›13 ›13 ›13